PE är en konsultkoncern med verksamhet över hela Sverige. Vår ambition är att fortsätta expandera genom ökad omsättning och förbättrad lönsamhet.

Vi lägger stor vikt vid att förse kapitalmarknaden, aktieägare och andra intressenter med relevant information så att alla ska kunna göra en rättvis bedömning och värdering av bolaget. Är det något du önskar eller saknar, vänligen kontakta oss så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa dig.

PEs B-aktier är noterade på huvudlistan Small Cap, Nasdaq Stockholm sedan juni 2018.

Rapporter

Delårsrapport januari till september, 2018

Delårsrapport januari till september

Delårsrapport januari till juni, 2018

Delårsrapport januari till juni

Delårsrapport januari till mars, 2018

Delårsrapport januari till mars

Bokslutskommuniké januari till december, 2017

Q4, bokslutskommuniké januari-december, 2017

Delårsrapport januari till september, 2017

Q3, januari-september, 2017 Se alla rapporter

Pressmeddelanden

Förvärv

2018-12-20 | Förvärv
Integra Engineering AB

PE förvärvar Integra Engineering AB (”Integra”). Integra är specialiserade på byggkonstruktion inom såväl byggsektorn som...

Se alla förvärv