Varje år deltar PE på många olika arbetsmarknadsdagar och andra mässor och konferenser. På så vis får vi chansen att träffa dig - och du får möjlighet att lära dig mer om oss på PE. Vi anordnar även seminarium som du kan läsa mer om nedan.

Kalender 2018:

Arbetsmarknadsdagar VT 2018
24 jan - LARV, Luleå Tekniska Universitet

30 jan - Uniaden, Umeå Universitet

6-7 feb - CHARM, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg

8 feb - LAVA, Kungliga Tekniksa Högskolan, Stockholm

13 feb - LARM, Linköping Tekniska Högskola

14 feb - Hotspot, Karlstad Universitet

10 mar - Arkipelago, Arkitekturskolan i Stockholm

16 mar - Arkipelago, Arkitekturskolan i Lund

Branschmässor
21 feb - Business Arena Umeå

5-7 mar - Träffpunkt Idrott, Svenska mässan i Göteborg

24 apr - Business Arena Malmö

19-20 sept - Business Arena Stockholm

Seminarium
9 mar - SUMMIT 2018, Bygga stad, trender och utmaningar