På PE finns gedigen erfarenhet av uppdrag inom geodetisk mätning. Vår kunskap är hög inom följande områden.

  • Utsättning/produktionsmätning inom bygg, anläggning och infrastrukturprojekt av många varierande storlekar, allt från småhus och villor till grundläggning och husbyggnation, VA och ledningsarbeten samt broar, tunnlar, väg och järnväg/spårmiljö.
  • Kartering, både traditionellt lagerstyrt och kombinerat med 3D-laserscanning, främst till underlag för projektering.
  • Inmätning såsom detaljmätning av olika objekt, kontroll/rörelsemätningar, lägeskontroller, brunnsinventering och underlag för relationshandlingar.
  • Volymberäkningar och mängdreglering enligt AMA/MER i entreprenader.
  • 3D-laserscanning för 3D-modellering, areaberäkning, relationsunderlag mm.
Referenser inom Geoteknik och mätningsteknik
Vi utvecklar Roslagsbanan | Roslagsbanan, Stockholm
Marina utmaningar | Malagaområdet, Tjörn
Visa fler referensprojekt