Verksamhetsutveckling handlar om att bli bättre på det man gör.

Som externa konsulter bidrar vi med nya perspektiv, ser utvecklingsmöjligheter och tar fram nya lösningar för att möta dagens och morgondagens utmaningar.  Med bred kompetens från olika branscher utvecklar vi strukturer, arbetssätt och stöder er organisation i förändringsarbetet.       

Vi erbjuder:

  • Organisationsutveckling
  • Projektkontoret
    • Projektmodeller 
    • Rutiner och stödprocesser
  • Strategisk BIM / BLM
  • Project Audit / Stresstester
Referenser inom Verksamhetsutveckling
Vi hjälper Uppsala att växa | Verksamhetsutveckling och strategiskt ledarskap, Uppsala kommun
Processledning i planeringsarbete | Strategiskt stöd, Stockholm
Modell för trafikinvesteringar | Prioriteringsmodell, Trafikförvaltningen/SLL
Visa fler referensprojekt