Här jobbar arkitekter, ingenjörer och specialister som identifierar möjligheter, tar fram visioner och hanterar utmaningar – allt för att våra kunder ska kunna förverkliga en hållbar helhet. Det som driver PE framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna.   

PE är en konsultkoncern inom samhällsbyggnad och industri som grundades 2006. Sedan dess har vi vuxit till 1 100 medarbetare på 35 orter i Sverige – och vi fortsätter att växa i snabb takt.

Vår affärsidé
Det som driver PE är engagerade medarbetare som skapar värde – inte bara för våra kunder, utan också för samhället i stort. Det innebär att vi levererar kvalificerade konsulttjänster och lösningar inom arkitektur, installation, bygg & anläggning och industri & energi. Allt det ger samhällsnytta i människors vardag.

Vår vision – vi förnyar vår bransch
PE grundades med visionen att skapa ett företag som med entreprenörskap och individuell påverkan skulle förnya branschen. Än idag är vår ambition att ständigt utmana konventioner för att hitta nya och bättre sätt att göra saker på.

Ett nytt sätt att arbeta
Redan från starten har en stark tro på entreprenörskap och varje medarbetares personliga drivkraft varit grunden för vår företagskultur. Med ett genuint engagemang, uppgiften, kunden, slutanvändaren och samhället skapar vi framgångsrika projekt där kunden inte bara är nöjd med slutresultatet utan även med resan dit.

Anpassat för en ny tid
Vår kultur innebär att vi lättare samarbetar mellan olika kompetenser. Vi kan enkelt kalla in en kollega från ett annat expertområde när det behövs – och det behövs allt oftare. För varje år blir projekten allt mer komplexa, både inom samhällsbyggnad och industri. Fler och fler kompetenser behövs för att lösa utmaningarna, och  därför låter vi ofta arkitekter, ingenjörer och projektledare samverka. Allt detta gör oss mer innovativa och får oss att hitta synergieffekter och lösningar som andra inte hittar.

Fokus på människorna ger framgång
Vi har idag en omsättning på 1,2 miljarder kronor och vårt mål är att år 2020 nå en omsättning på 2 miljarder kronor med god lönsamhet. Bakom de siffrorna finns flera framgångsfaktorer som vi mäter löpande.

Framgång handlar om medarbetarnas och kundernas nöjdhet och i slutänden samhällsnytta i människors vardag. Vår senaste medarbetarundersökning visar att vi på PE är mer benägna att rekommendera vår arbetsplats till en vän eller en kollega än genomsnittet. Det ser vi som ett tecken på att vi är på rätt väg.

"Det som driver PE framåt är viljan att förnya och förbättra. Det drivet och engagemanget attraherar inte bara kunder utan också de bästa medarbetarna. "