PEs brand- och riskingenjörer har en bred erfarenhet av alla typer av projekt. Vi upprättar brandskyddsbeskrivningar, SBA-dokument, riskanalyser, brandritningar och utrymningsplaner samt klassningsplaner.

Projekteringen utförs både som förenklad och analytisk dimensionering, då man oftast använder olika simuleringsprogram. Det nära samarbetet med släck-, brandlarms- och säkerhetsgrupperna ger en unik kompetens när det gäller helhetsgrepp för projekten.