PE utför entreprenadbesiktning för bygg-, bostads-, fastighetsbolag eller andra beställare. Alla våra besiktningsmän är godkända av Svenska Byggingenjörers Riksförbund.

De allmänna bestämmelser som ligger till grund för nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. Besiktningsmannens uppgift är att på objektiva grunder undersöka och bedöma kontraktsenligheten i entreprenaden eller del därav.