Sedan PE bildades 2006 har förvärv varit en viktig del i koncernens starka tillväxt. PE har en fokuserad förvärvsstrategi som förstärker den geografiska marknadsnärvaron och kompletterar tjänsteutbudet. Nedan finns en kort beskrivning av våra förvärvade bolag.

2018-06-25 | Förvärv
FAST Engineering Göteborg AB

PE förvärvar FAST Engineering Göteborg AB. FAST Engineering är specialiserat på brandskydd och riskhantering och har en ledande...

2018-03-29 | Förvärv
ROOF Arkitekter AB

PE förvärvar Örebrobaserade ROOF Arkitekter AB. Med 16 medarbetare erbjuder företaget alla typer av tjänster inom arkitektur och

2018-03-29 | Förvärv
Smedjan Projektledning AB

PE förvärvar konsultföretaget Smedjan Projektledning AB. Bolaget är baserat i Göteborg och verksamheten består av olika typer av

2017-12-06 | Förvärv
Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB

PE förvärvar konsultföretaget Sture Byberg Ingenjörsbyrå AB. Bolaget är baserat i Göteborg och den huvudsakliga verksamheten...

2017-12-05 | Förvärv
Energi & VVS-planering i Helsingborg AB

PE förvärvar konsultföretaget Energi & VVS-planering i Helsingborg AB (EVP). Bolaget, som grundades 1988, är baserat i...

2017-01-17 | Förvärv
Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB

Projektengagemang förvärvar ingenjörsföretaget Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB, ett teknikkonsultföretag inom...

2016-12-13 | Förvärv
HJR Projekt-El

Projektengagemang förvärvar teknikkonsultföretaget HJR Projekt-El, en av Sveriges största teknikkonsulter inom el- och...

2016-11-02 | Förvärv
Temagruppen Sverige AB

Konsultkoncernen Projektengagemang förvärvar Temagruppen Sverige AB. Temagruppen är ett av Sveriges ledande företag inom...

2016-09-30 | Förvärv
Mariestads Elautomatik AB

I september 2016 förvärvades teknikföretaget Mariestads Elautomatik AB. I och med förvärvet stärker Projektengagemang sin...