Projektengagemang har gedigen erfarenhet och hög kompetens inom 3D-laserscanning och fastighetsdokumentation.

Inför projekt

Mättiden för 3D-laserscanning är relativt kort jämförd med traditionell mätning och ger en stor mängd mätdata i ett tidigt skede i projektet. Uppmätning ger även mätdata på områden som initialt inte varit efterfrågade men som senare kan komma att spela en avgörande roll i projektet. 3D-laserscanning har en tendens att ta bort många av de överraskningar som kan uppstå i ett byggprojekt, och överraskningar i byggprojekt är sällan roliga.

I projekt

3D-laserscanning är en mätteknik som med fördel används i kombination med övrig mätteknik. Mätdata från 3D-laserscanning orienteras i ett traditionellt primärnät utsatt med totalstation. Primärnätet ligger till grund för byggnätet som etableras under projektets gång. All mätdata orienteras i samma koordinatsystem. Detta ger möjligheten för de inblandade att arbeta med ”samma” relationsdata. Kortfattat kan man säga att alla teknikdiscipliner ligger i samma koordinatsystem som utsättarna använder på bygget.                        

I förvaltningsskedet

Relationshandlingar för förvaltningssyfte kan mycket rationellt upprättas med denna teknik som hjälp. Exempel kan vara plan-, fasad-, sektion- och markritningar.

Vår styrka

Vi har mångårig erfarenhet av 3D-Laserscanning och har använt tekniken i varierande typer av projekt. Projektengagemang har arbetat fram en rationell arbetsprocess där även externa konsulter kommer igång med hanteringen av mätdata på kort tid. Alla inblandade kan läsa mätdata i sitt eget CAD-program vilket gör att inlärningstiden är kort och att alla inblandade snabbt kan få ut korrekta mätvärden.      

Referenser inom Fastighetsdokumentation, 3D-laserscanning
Statusbesiktning ur ett ägarperspektiv | Verksamhetsutveckling, Uppsala Skolfastigheter
Visa fler referensprojekt