Kärnan i vår affärsidé är en vilja att förbättra. Därför löper hållbarhet som en röd tråd genom hela verksamheten. Genom att ta ansvar för medarbetare, kunder, leverantörer och miljö är vi med och skapar framtidens samhälle. 

Kunskap förändrar samhället
PE startade 2006 med en idé om att bygga ett nytt slags företag som bidrar till samhällsnytta. Vi vet att de råd, planer och dokument vi levererar har en stor påverkan på miljö och samhälle. Därför utformar vi landskap, byggnader och andra lösningar på ett sätt som ökar ekosystemtjänsterna och bidrar till större biologisk mångfald och uthållighet.

Att vi är många kompetenser under samma tak är en fördel. På så vis kan vi täcka in en stor bredd av hållbarhet – från materialval, dagvattenlösningar och energieffektivisering till ekosystemtjänster och kompensationsåtgärder vid utbyggnad och förtätning.

Strategi 2017-2020
Navet i arbetet är vår hållbarhetsstrategi. Den grundar sig både på Sveriges miljömål och FN:s globala hållbarhetsmål. Strategin är ett levande dokument som vi arbetar med varje dag, året runt. Under perioden 2017-2020 fokuserar vi på fyra målområden:

  • Medarbetare: Fokus på medarbetarnas individuella drivkraft och att skapa ett klimat som uppmuntrar till delaktighet och utveckling.
  • Miljö- och klimatpåverkan: Grunden för vårt systematiska miljöarbete är vårt miljöledningssystem baserat på ISO 14001:2015.
  • Hållbar stadsdel och fastighet: Vi utvecklar medarbetarnas medvetenhet och kompetens samtidigt som vi skapa förutsättningar för att arbeta integrerat med hållbarhet.
  • Material: För att säkerställa bra materialval används redan idag ett flertal miljödatabaser. Nu ska vi utbilda internt för att öka medarbetarnas kompetens inom klassificering av varor.

Branschens bästa hållbarhetsredovisning
Vi strävar efter att ha branschens bästa hållbarhetsredovisning. Redovisningen gör våra förbättringar överskådliga och sporrar oss att ständigt bli bättre. Självklart följer redovisningen riktlinjerna för GRI (Global Reporting Initiative).

Vårt hållbarhetsarbete är ingen hemlighet, PE är en del av samhället. Vill andra företag i branschen kopiera oss så är de välkomna. Vi erbjuder också våra kunder tjänsten att ta fram egna hållbarhetsredovisningar.
Läs mer i PEs hållbarhetsredovisning 2017