I Särö söder om Göteborg bygger Norbo Ekohus ett bostadsområde med villor i modern arkitektur. PE är ansvarig för gestaltning, konstruktion och mark.

Parkmiljön där villorna uppförs är präglad av dess många ekar och PE utformar husen för att smälta in i miljön. Fasaderna med stående cederträpanel och sedumtakens gräs är viktiga beståndsdelar i arkitekturen. Fönsterpartierna görs generösa och för att ge ett stort ljusinsläpp. Invändigt är gedigna material valda med stor eftertanke och planlösningen är till stor del öppen.

I den första etappen byggs fem villor. PEs uppdrag består av att gestalta och projektera bygghandlingar och bygglovshandlingar för arkitektur, konstruktion och mark.

Fasaderna med stående cederträpanel och sedumtakens gräs är viktiga beståndsdelar i arkitekturen.

Fönsterpartierna görs generösa och för att ge ett stort ljusinsläpp. Invändigt är gedigna material valda med stor eftertanke och planlösningen är till stor del öppen.

Parkmiljön där villorna uppförs är präglad av dess många ekar och PE utformar husen för att smälta in i miljön.