Vi projekterar släcksystem för alla behov med vattensprinkler, skumsläckanläggningar, gassläcksystem och högtrycksvattendimma.

Vår erfarenhet består av projektering för skolor, kontor, sjukhus, köpcentrum, särskilda boenden, industri, tankfarmer, kärnkraftverk och vägtunnlar bland annat. Vi kan hjälpa till med utredningar kring vattenförsörjning och kan genom vår kompetens föreslå rätt lösning för olika typer av projekt. Självklart kan vi bistå genom hela projektet även med projektledning under installationen.

Referenser inom Brand, risk och sprinkler
Från tung industri till modernt museum | Spårvägsmuseet, Stockholm
Avancerad vattenrening | Reningsverk, Saudiarabien
Kulturhistoriska värden | Medborgarhuset, Stockholm
Visa fler referensprojekt